Ringvirkninger av Follobanen

Jernbaneverkets totalentreprenør, Acciona Infraestructuras and Ghella har inngått kontrakt med AF Gruppen for en del av tunnelarbeidet i Follobaneprosjektet. – Positivt, sier Jernbaneverket.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Foto: Aleksander AndersenKontrakten omfatter bygging av logistikktunneler og monteringshaller. Dette er en del av Acciona Ghellas forberedende arbeider før tunnelboremaskinene kan monteres og bore hoveddelen av Follobanens tunnelanlegg. AFs oppdrag har en varighet på ett år.

-Jernbaneverket ønsker at prosjektet skal føre til samarbeid og nettverksbygging. Det er positivt og naturlig at norske entreprenører trekkes inn i det store tunnelarbeidet, sier prosjektdirektør Erik Smith i Follobaneprosjektet.

Sammenslutningen Acciona Ghella har god kompetanse innen tunneldriving med tunnelboremaskiner og med mer konvensjonelle metoder som drill & blast. Som total-entreprenør står Acciona Ghella  ansvarlig for utførelsen – i tråd med de krav Jernbaneverket stiller til kvalitet og sikkerhet for det som er Norges hittil største samferdselsprosjekt.