Prekvalifiseringen avsluttet for Follobaneprosjektet

Selskaper fra hele Europa har deltatt i prekvalifisering for å kunne konkurrere om de to siste totalkontraktene for bygging av Follobanen. Både norske og internasjonale selskaper er valgt ut.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

De to kontraktene som prekvalifiseringen omfatter gjelder arbeider fra Follobanens lange tunnel og til Oslo S og nye Ski stasjon.

Som ved tidligere utlysninger er det god deltagelse fra både nasjonale og internasjonale selskaper.

Attraktive selskaper
-Vi ser fremdeles at responsen på Follobaneprosjektets kontrakter er svært god. Samtidig er vi godt fornøyd med at de prekvalifiserte selskapene har et godt omdømme og lang erfaring fra tilsvarende byggeprosjekter. Vi ser frem til en god videre prosess, sier Erik Smith, prosjektdirektør i Follobaneprosjektet.

Seks parter/selskaper er prekvalifisert for totalkontrakt Oslo S:

 • AF Gruppen Norge AS, Norge
 • Bilfinger Construction GmbH, Tyskland
 • Salini Impregilo, Italia
 • Et arbeidsfellesskap (Joint Venture) mellom selskapene Skanska Norge AS og Ed. Züblin AG, Norge /Tyskland
 • Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A, Italia
 • Veidekke Entreprenør AS, Norge

Fem selskaper er prekvalifisert for totalkontrakt Ski:

 • AF Gruppen Norge AS, Norge
 • Obrascón Huarte Lain, Spania
 • Skanska Norge AS, Norge
 • Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A, Italia
 • Veidekke Entreprenør AS, Norge

Tilbudsforespørsel for totalentreprise for Oslo S vil bli sendt ut til de prekvalifiserte selskapene de nærmeste ukene, og for totalentreprise Ski vil utsendelse skje over sommeren.

Det er planlagt kontraktsignering for begge kontraktene i løpet av våren 2015.