Prekvalifisering for den siste av Follobanens store kontrakter

Prekvalifisering for den siste av Follobanens totalt fire totalentrepriser, er i dag lagt ut i markedet. Totalentreprisen for Ski omfatter byggingen av en ny stasjon på Ski og arbeider på strekningen mellom Ski og Langhus.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Skisse av nytt reisetorg ved Ski stasjon.- Det er en stor milepæl for Follobaneprosjektet når Jernbaneverket legger den siste av prosjektets totalentrepriser ut i markedet. Vi er nå på vei inn i en ny fase for prosjektet, sier Erik Smith, prosjektdirektør i Follobanen

Kontrakten er en totalentreprise (EPC) og prekvalifiseringen er første trinn i en konkurranse som vil gjennomføres i en to-trinns prosess:

 1. Prekvalifisering
  - Prekvalifiseringsdokumenter legges ut
  - Mottak og evaluering av dokumenter fra aktuelle kandidater
 2. Tilbudsinnbydelse (ITT)
  - ITT sendes til prekvalifiserte entreprenører
  - Mottak og evaluering av ITT dokumenter
  - Tildeling av kontrakt
  Som et resultat av prekvalifiseringen vil minimum tre og maksimum seks kandidater motta en invitasjon til å sende tilbud.

Byggingen av et nytt kollektivknutepunkt
Arbeidene som kontrakten omfatter, inkluderer byggingen av nye Ski stasjon og tilknyttede fasiliteter i området rundet stasjonen. I tillegg vil byggingen av Follobanen og omlegging av Østfoldbanen, inklusive byggingen av jernbaneteknikk, mellom Ski og Langhus inngå i kontrakten.
De viktigste arbeidene som kontrakten omfatter er:

 • Bygging av nye Ski stasjon med tre midtplattformer, 6 spor og ny undergang til sporene. I tilknytning til stasjonen vil det blant annet bli bygget nytt servicebygg, ny busstasjon, parkeringsplasser og reisetorg, samt ny og utvidet Nordbyveien bro over jernbanesporene.
 • Riving av gamle bygg og oppføring av nye tekniske bygg både øst og nord for Ski stasjon.
 • Nytt vendespor sør for Ski stasjon.
 • Bygg og anleggsarbeider som inkluderer gravearbeider, betongarbeider, bygging av støttemurer, spunting, veiarbeider, tunnel- og kulvertarbeider osv.
 • Koordinering mot kommunale og statlige myndigheter, naboer og med entreprenører på tilstøtende kontrakter.

Skisse over nye Ski stasjon - luftperspektiv- Byggingen av en ny og moderne stasjon på Ski er viktig både for nærområdet og for å gi et bedre togtilbud i hele regionen sørøst for Oslo, sier Smith.

Prekvalifiseringsdokumentene er nå tilgjengelige på Doffin. Mer informasjon finnes på Follobanens nettside for entreprenørmarkedet.

I løpet av våren og sommeren 2014 vil de prekvalifiserte kandidatene til de to totalentreprisene for tunnelarbeidet motta tilbudsdokumenter. Nærmere informasjon om dette vil bli sendt ut i en pressemelding og lagt ut på Jernbaneverkets nettsider.