Ny kontrakt utlyst for arbeid ved Oslo S

Jernbaneverket har lyst ut kontrakt for arbeid med Follobanens innføring til Oslo S. Etter en revurdering av markedsstrategien er arbeidet ved Oslo S delt opp i flere kontrakter.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det er kontrakten for bygging av kabelkulvert som nå er lyst ut først.

- Den nye oppdelingen av arbeidet med innføring av Follobanen til Oslo S, skal ikke forsinke ferdigstillelse av Follobanen, sier prosjektdirektør Erik Smith.

Arbeidet ved Oslo S deles inn i to totalkontrakter:

  • Totalentreprise for underbygning/grunnarbeider
  • Totalentreprise for jernbanetekniske arbeider

I tillegg kommer to mindre utførelsesentrepriser:

  • Bygging av kabelkulvert ved Oslo S
  • Riveentreprise for jernbaneteknikk ved Oslo S

Bygging av kabelkulvert
Det er kontrakten for bygging av kabelkulvert som nå er lyst ut via TransQ. Arbeidet omfatter bygging av en plass-støpt betongkulvert/-tunnel for føring av kabler ved Oslo S. Kulverten skal være 420 meter lang, med varierende tverrsnitt. Hele betongkulverten skal legges under bakken. Ved bygging av en så stor kulvert tar Jernbaneverket ikke bare høyde for Follobanens behov for føring av kabler. Kulverten vil også kunne dekke behovet til andre pågående og fremtidige prosjekter.

Jernbaneverket skal primært sende ut alle konkurransegrunnlag i TransQ. Alle som ønsker å delta i konkurransene om Follobaneprosjektets kontrakter for innføring til Oslo S, må være registrert i TransQ.

Når det gjelder de øvrige kontraktene for denne ene strekningen av Follobanen, blir riveentreprisen for jernbaneteknikk ved Oslo S lyst ut i løpet av 2015. Totalentreprisen underbygning/grunnarbeider blir etter planen lyst ut i slutten av juni 2015, mens totalentreprisen for jernbaneteknikk ved Oslo S blir lyst ut i 2016.

-Vi har god tro på at den nye kontraktstrategien for innføringen av Follobanen til Oslo S, vil fungere i markedet, sier prosjektdirektør Erik Smith. Hensikten er å sikre at prosjektet gjennomføres innenfor budsjett og til avtalt tid.