Kontrakt Oslo S: Konkurranse avlyst

Jernbaneverket har avlyst tilbudskonkurransen om Follobanens innføring til Oslo S på grunn av manglende konkurranse. Bare en entreprenør la inn tilbud. Jernbaneverket utarbeider nå en revidert strategi for å sikre bedre konkurranse om arbeidene.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Kontrakten som omfatter innføring av de nye jernbanesporene til Oslo S, er en av fire totalentreprisekontrakter for Follobaneprosjektet. I tillegg kommer kontrakt for signal-arbeid. Oslo S-kontrakten gjelder underbygning og jernbaneteknikk i en og samme kontrakt. Arbeidet ved Oslo S er krevende, med vanskelige grunnforhold samt mange og komplekse grenseoppganger mot togtrafikk, annen infrastruktur, kulturminner, hensyn til befolkningen i området med mer.

Seks prekvalifiserte selskaper
Follobaneprosjektet prekvalifiserte i juni 2014, seks entreprenørbedrifter som dermed kunne delta i konkurransen om totalkontrakt Oslo S. Konkurranse-grunnlaget ble sendt til de seks i juli og tilbudsfristen var 2.februar i år. Follobaneprosjektet mottok bare ett tilbud.

I det ene tilbudet som ble mottatt, var tilbudsprisen betydelig høyere enn Jernbaneverkets kalkyle.

-Vi er skuffet, men må ta markedets manglende respons til etterretning og justere våre planer, sier prosjektdirektør Erik Smith.

Follobaneprosjektet utarbeider en ny strategi for å sikre konstruktiv konkurranse om dette store offentlige utbyggingsarbeidet. Arbeidsomfanget vil bli delt opp i flere kontraktpakker enn i den opprinnelige kontakten.

Hensikten er å sikre at Follobaneprosjektet gjennomføres innenfor budsjett og til avtalt tid.

Viktig del av helheten
De forberedende arbeidene med Follobaneprosjektet er avsluttet flere steder på strekningen Oslo-Ski, og pågår andre steder noen måneder til.  Anleggsområdene opparbeides og arbeidet med å bygge atkomsttunneler på anleggsområdet på Åsland går som planlagt. Kontrakter til en verdi av ca. ½ milliard kroner er satt ut til entreprenører som Baneservice, Norsk Gjenvinning, Implenia, Skanska, AF Gruppen, KS Entreprenør og Siemens. Disse har igjen avtale med flere enn 50 underentreprenører.

Kontrakten for tunneldriving med konvensjonell metode inkl. drill & split ble signert med selskapet Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A  25. februar.
Når det gjelder kontraktstildelingen for tunnelboring innstilte Jernbaneverket
3. mars en sammenslutning av selskapene Acciona Infraestructuras S.A. og Ghella S.p.A. Jernbaneverket har fått inn tilbud fra entreprenører i konkurransen om totalkontrakten for Ski (dagsone og bygging av nye Ski kollektivknutepunkt). Disse tilbudene er nå under evaluering. Denne kontrakten skal etter planen tildeles i slutten av juni 2015.