Ingen sosial dumping

- Ikke vær kreative! Med det rådet gikk firmaet KPMG klart ut i møte med entreprenører som er prekvalifiserte til arbeid med Follobanen. Norske og utenlandske firmaer konkurrerer om to store tunneloppdrag.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

-Follobaneprosjektet vil bli fulgt av myndigheter, organisasjoner og media, understreket Torbjørn Amundsen, partner i KPMG. På oppdrag fra Follobaneprosjektet har han informert  norske og utenlandske entreprenører om regelverk som skal sikre rettigheter og likebehandling og hindre sosial dumping.


Utenlandske selskaper som arbeider her i landet, vil som hovedsak ha de samme forpliktelser som et norsk selskap har. Under byggingen av Follobanen har Jernbaneverket lagt til rette for alliansebygging mellom norske og utenlandske entreprenører og leverandører. Samarbeid vil gi både norske og utenlandske firmaer oppdrag. Men: Utenlandske selskaper må sette seg grundig inn i lover og regler som på noen områder avviker fra det de er vant til.


- Vi legger vekt på å informere prekvalifiserte firmaer om lover og regler nå, før de legger inn konkrete anbud. Da får vi en felles forståelse og kan unngå misforståelser og konflikter underveis, sier Follobanens leder for anskaffelser og marked, Jan Vormeland.

Rettigheter
- Beskyttelsen av arbeidstakeren er “very strong” i Norge. Det må en entreprenør ta høyde for, sier Torbjørn Amundsen fra KPMG.

-I Norge må utenlandske selskaper ha skriftlig avtale med den enkelte ansatte om jobben som skal utføres, inkludert informasjon om ferie og betaling. Arbeidstilsynet kan kontrollere og f.eks. sjekke om arbeidstaker har fått sine feriepenger. Den ansatte bør være klar over sin rett til å opparbeide feriepenger og kunne svare på eventuelle spørsmål om dette ved en kontroll, sier Amundsen og understreker at hoved-kontraktor har ansvar for å informere videre til eventuelle under-entreprenører og leverandører.

Hot beds
Jernbaneverket kan holde tilbake betaling ikke bare til hoved-kontraktor, men også dersom en sub-kontraktor ikke overholder reglene.
For en del utenlandske selskaper er også andre forhold “nye” i Norge. Her er det for eksempel ikke tradisjon å ha det som kalles “hot beds”, det vil si at to eller flere skiftarbeidere deler seng ved at en sover mens andre jobber.
- Dette blir ikke akseptert, understreket KPMGs representant til Follobanen prekvalifiserte tunnel-entreprenører.


Samarbeid
- Det er viktig å huske på at EUs “Temporary and Agency Workers Directive” er implementert i Norge. Her er det føringer. Et annet moment er at alle ansatte/innleide i Norge må ha ID-kort og bære det synlig – og at entreprenører som tar inn arbeidstakere som er forsikret i hjemlandet, bør vurdere en tilleggsforsikring i Norge for å sikre likebehandling, sier Torbjørn Amundsen fra KPMG.