Hvem bygger Follobanen inn mot Oslo S?

Prekvalifisering for den tredje av totalt fire totalentrepriser for bygging av Follobanen, er nå lagt ut i markedet. Jernbaneverket søker entreprenører i det norske og internasjonale markedet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Oversikt over området som omfattes av kontrakten som nå legges ut i markedet.Kontrakten som nå er lyst ut er en totalentreprise (EPC) og gjelder prekvalifisering av entreprenører til innføringen av nye spor til Oslo. Dette omfatter av bygging av Follobanen på strekningen fra Oslo S, gjennom en del av kulturvernområdet Middelalderparken, til tunnelinnslaget i Ekebergåsen, samt omlegging og ombygging av spor til Østfoldbanen fra Oslo S til Sjursøya.

Kontrakten er en totalentreprise (EPC) og prekvalifiseringen er første trinn i en konkurranse som vil gjennomføres i en to-trinns prosess:

  1. Prekvalifisering
  2. Tilbudsinnbydelse (ITT)

Som et resultat av prekvalifiseringen vil minimum tre og maksimum seks kandidater motta en invitasjon til å sende tilbud. 

Prekvalifiseringsdokumentene er nå tilgjengelige på Doffin. Mer informasjon finnes på Follobanens nettside for entreprenørmarkedet.

Omfattende arbeider
Arbeidene som kontrakten omfatter vil foregå i et område med tett jernbaneteknisk infrastruktur. Blant annet er det flere utfordrende elementer i tilknytning til både det eksisterende anlegget på Oslo S og til bygging av ny jernbane gjennom historiske deler av Oslo.
De viktigste arbeidene kontrakten omfatter er:

  • Bygging av en 600 m lang betongtunnel (kulvert) for Follobanen og Østfoldbanens spor gjennom Middelalderparken og Klypen området.
  • Etablering av byggegrop og videreføring av kulverten under de eksisterende jernbanesporene på Loenga, samt klargjøring og forskjæring for innslaget til tunnelen under Mosseveien ved Loenga.
  • Tilkobling til flere plattformer på Oslo S og ombygging av eksisterende kulverter for Østfoldbanen og kulverten for sporene til Lodalen inne på sporområdet for Oslo S.
  • Jernbanetekniske arbeider som bygging av spor, kontaktledningsanlegg, elkraftforsyningsanlegg, osv. på hele strekningen som omfattes av kontrakten.

- Det har vært god respons på de tidligere kontraktene Follobaneprosjektet har lagt ut i markedet og vi har grunn til å vente stor interesse også for denne, sier Erik Smith, prosjektdirektør for Follobanen. - For Jernbaneverket er det viktig å bygge en robust og sikker ny bane og samtidig ta hensyn til kulturminner, reisende og naboer som vi håper å forstyrre så lite som mulig, fortsetter prosjektdirektøren.

Prekvalifisering for totalentreprisen (EPC) for Ski stasjon og dagsonen mellom Ski og tunnelen vil bli lagt ut i markedet i slutten av mars 2014. Nærmere informasjon om dette vil bli sendt ut i en pressemelding og lagt ut på Jernbaneverkets nettsider.