Godt samarbeid i Ski

Ski kommune har lagt nye vann- og avløpsrør under jernbanesporene ved Kapelldammen i Ski. Arbeidet har vært tett koordinert mellom Ski kommune og Jernbaneverkets Follobaneprosjekt.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

De tre vann- og avløpsrørene som er lagt under togskinnene, er rundt 50 meter lange, med en diameter på 1 meter for to av dem, og 1,2 meter for det tredje.Ordføreren i Ski, Anne Kristine Linnestad, beskriver dette som et vinn-vinn-prosjekt, hvor både kommunen og Jernbaneverket har bidratt til god koordinering og gjennomføring i henhold til planene.

Togtrafikken har gått som normaltHer betraktes resultatet av ordfører i Ski, Anne Kristine Linnestad (til høyre), og prosjektleder i Jernbaneverket, Janette Brask.
Prosjektleder for Follobanens delprosjekt i Ski, Janette Brask, understreker hvor viktig godt samarbeid er for den totale fremdriften for Follobaneutbyggingen.
- Det er mye som skal skje samtidig med infrastruktur innenfor et lite område. Da er det viktig å kunne snakke sammen. Her er tre kraftige rørdimensjoner boret inn cirka 6 meter under skinnene, og hammerboringen har pågått mens togtrafikken har gått som normalt, forteller Brask.

Tilrettelegger for videre utvikling
For Ski kommune er de nye rørene for vann, overvann og spillvann en viktig milepæl, da dette prosjektet tilrettelegger for videre utvikling i Ski. Ordføreren deltok på en befaring tirsdag 10. juni med Follobaneprosjektet, og understreket betydningen for fremtidig befolkningsvekst.

- Med flere innbyggere i Ski-byen øker behovet for økt kapasitet i vann- og avløpssystemene. Alt henger sammen med alt – og Follobanen blir en viktig bidragsyter til befolkningsveksten i Ski, forklarer Linnestad.

Samarbeidet fortsetter
Ski kommune og Follobaneprosjektet har hatt jevnlige møter for å koordinere fremdriften, og har samarbeidet løpende om informasjon til naboene. Med Ski kommunes visjon “På sporet til fremtiden!”, ligger alt til rette for godt samarbeid mellom kommune, jernbane- og vegmyndigheter.

- Et så stort prosjekt for vann og avløp har vi ikke hatt i Ski tidligere, påpeker Linnestad, og viser til at dette bare er begynnelsen på mange store og krevende utbyggingsfaser for befolkningen i Ski.

Samarbeidet mellom Ski kommune og Jernbaneverket fortsetter med bygging av fordrøyningsdammer i forlengelsen av vann- og avløpskryssingen. Dammene skal håndtere overvannet, og bygges av Follobaneprosjektet.

Kummene i det nye vann- og avløpssystemet i Ski, kan ikke sies å ha puslete dimensjoner. Her ser vi prosjektleder for kommunen, Knut Bjørnskau, sammen med prosjektleder for Jernbaneverket, Janette Brask, og ordfører i Ski, Anne Kristine Linnestad.