Første salve i Ski

Follobaneprosjektet har fyrt av aller første salve i Ski. En del av Langhusveien legges om for å gi plass til den nye banen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Sprengningen skjedde denne uken ved Langhusveien, der en veistrekning på cirka 600 meter skal legges om. Det skal også sprenges for å anlegge ekstra kjørefelt i veibanen slik at trafikanter ikke hindres av anleggstrafikk ved riggområdet på Kvakestad.

Anleggsarbeidene ved Langhusveien foregår tett på jordbruksarealer og skogsområder som benyttes mye til tur og friluftsliv. I nærheten er det også en speiderhytte og en barnehage med friluftsprofil. Follobaneprosjektet har tett kontakt med naboer og andre berørte for å ivareta god sikkerhet i forbindelse med sprengningsarbeidene. Sprengningen gikk som planlagt, og du kan se den ved å gå inn på lenken på høyre side.

Langhusveien er en viktig gjennomfartsåre, og mange trafikanter berøres når den nå stenges i kortere perioder. Selv om veien stenges kun inntil ti minutter av gangen, vil minuttene telle for ambulansetjenesten ved Ski sykehus og de andre beredskapsetatene, samt Ruter og Flybussen. Prosjektet har tett dialog med ambulansene for å få til en smidig avvikling.

I løpet av kort tid vil trafikanter og andre berørte bli tilbudt SMS-varsling i forkant av salvene som man selv kan melde seg på. De nærmeste naboene og andre berørte varsles allerede direkte fra prosjektet.