Tilbudsinvitasjon for TBM sendt ut

Tilbudsgrunnlag er sendt ut til selskaper som har prekvalifisert seg til konkurranse om Follobanens største totalkontrakt. Kontrakten gjelder tunnelboring med TBM (tunnelboremaskiner). Det er Nordens lengste jernbanetunnel som skal bores gjennom Ekebergåsen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Tunnelarbeidet i Follobaneprosjektet er delt inn i to; en kontrakt for boring av tunnel med fire tunnelboremaskiner (TBM) og en for konvensjonell driving (drill & blast). Til sammen utgjør de to kontraktene arbeidet med det som blir Norges hittil lengste jernbanetunnel og den første med to atskilte tunnelløp.

Stor konkurranse
I overkant av 30 selskaper eller sammenslutninger fra hele Europa og fra Asia har deltatt i prekvalifisering for tunnelarbeidene i Follobaneprosjektet. Selskaper er vurdert ut fra kapasitet, arbeidserfaring og soliditet.

Seks parter/selskaper ble valgt ut når det gjelder tunnelarbeid som skal utføres med TBM (tunnelboremaskiner). Det er disse som nå har fått tilsendt teknisk- og kommersielt tilbudsgrunnlag.

De seks partene/selskapene er:

  • Et arbeidsfellesskap (Joint Venture) mellom selskapene Acciona Infraestructuras og Ghella (Spania – Italia)
  • Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene Gülermak – Samsung – Pizzarotti (Tyrkia – Korea – Italia)
  • Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene Implenia Norge, Hochtief Solution og Dragados (Norge – Tyskland – Spania)
  • Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene NCC Construction, Vinci Construction Grands Projects, og Wayss & Freytag Ingenieurbau (Norge – Frankrike – Tyskland)
  • Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene Obrascon Hauarte Lain, SK Engineering & Construction (Spania – Korea)
  • Et arbeidsfellesskap (JV) mellom selskapene Skanska Norge og Strabag (Norge – Østerrike)


Tilbudsfrist for tunnelkontrakten er satt til 20.10.2014 kl. 12:00 norsk tid.
Kontraktsignering er planlagt første kvartal 2015.

Fire, store kontrakter for hovedarbeider
Det er i alt fire, store EPC-kontrakter eller totalkontrakter i Follobaneprosjektet. Jernbaneverket er byggherre.  I tillegg til de to tunnelkontraktene, omfatter en av kontraktene innføring av den nye banen til Oslo S og en kontrakt gjelder strekningen Langhus-Ski (inkludert bygging av kollektivknutepunktet nye Ski stasjon).

Alle kontrakter for forberedende arbeid i Follobaneprosjektet er inngått. De forberedende arbeidene omfattes av om lag ti større kontrakter. I tillegg kommer noe mindre kontrakter knyttet til f.eks. sikring av naboeiendommer, grunnvann, energibrønner med mer.