Follobanens arbeider i påskebruddet

Påskeferien betyr lange arbeidsdager for mange langs jernbanen. Mellom Langhus og Ski stasjon skal det settes inn en undergang (betongkulvert) under Østfoldbanen. Denne skal etter hvert erstatte de to broene ved Roås og Endsjø. Ved Ski stasjon blir det utført jernbanetekniske arbeider.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Betongkulverten ved Roås ruver godt i landskapet. Den vil etter hvert erstatte de to broene over jernbanen nord for Ski. Foto: JBV/Follobaneprosjektet

Ny undergang under jernbanen nord for Ski stasjon

Den nye jernbaneundergangen ligger ved Roås gård, mellom Langhus og Ski stasjon. Målt innvendig er selve kulverten ca. 8 meter bred, 6 meter høy og 23,4 meter lang. Denne størrelsen er nødvendig for bl.a. å kunne frakte ut elementene fra tunnelboremaskinene når disse kommer ut ved Endsjø høsten 2019.

Den nye undergangen mellom Langhus og Ski stasjon er en stor betongkonstruksjon som veier 900 tonn. Foto: JBV/Follobaneprosjektet.

Det blir arbeidet hele døgnet i påskebruddet for å få undergangen på plass; fra og med søndag morgen 29. mars og frem til lørdag ettermiddag 4. april. Først skal det fjernes ca. 60 meter jernbaneskinner, deretter graves ut rundt 5.500 kubikkmeter masser. Fire store gravemaskiner skal være i sving for å fjerne masser fra hvert sitt hjørne, og 300 lastebiler vil transportere masser fra området.

Her skal ca. 60 meter av Østfoldbanen midlertidig fjernes mens den nye undergangen kommer på plass i påsken. Foto: JBV/Follobaneprosjektet

Kulverten veier ca. 900 tonn og skal trilles på plass ved hjelp av en spesialvogn. Denne kalles SPMT – forkortelse for «Self propelled modular trailers» - og er en transportinnretning som beveges ved hjelp av mange hjul. Dette arbeidet utføres av Skanskas underentreprenør Sarens Norge fra Verdal. Selve operasjonen med å løfte kulverten og trille den på plass vil være unnagjort på få timer. Den nye undergangen ved Roås vil tas i bruk fra sommeren.

3D-modell som viser hvordan en SPMT - Self propelled modular trailer – kan flytte store konstruksjoner. Foto: Sarens Norge AS

Betongkulverten veier ca . 900 tonn, og skal løftes og trilles på plass ved hjelp av en SPMT (Self Propelled Modular Trailer) med 72 hjul. Til høyre ser vi hvordan lignenede arbeid utføres ved Tretten. Foto: JBV/Follobaneprosjektet og Sarens Norge AS

Pakking av spor ved Kapelldammen
Det skal også gjøres andre arbeider nord for Ski i påsken, bl.a. fjerning av fundamenter til den gamle jernbanebrua ved Roås. Ved Kapelldammen skal det foregå pakking av spor, sveising og diverse jernbanetekniske arbeider på skinnene.

Forberedelser til bygging av nye Ski stasjon
Ved Ski stasjon skal det foregå arbeider hele påskeuken fra 29. mars til 6. april. Det vil bli utført ulike typer jernbanetekniske arbeider. Det er lagt nye kabler for signal- og teleanlegg i den nye kabeltraséen fra plattformene i Ski til blokkpost ved Roås gård, og disse skal kobles inn og testes under påskebruddet.  Det skal også utføres kontroll og justering av kontaktledningsanlegget på Ski stasjon. Jernbaneverket vil tilstrebe at mest mulig av arbeidet utføres på dagtid, for å dempe ulempene for naboer og nærmeste omgivelser til stasjonsområdet.

Follobaneprosjektet vil være ferdig med forberedende arbeider i Ski i løpet av høsten, og det gjøres nå klart for hovedkontrakten - EPC Ski - som etter planen starter over sommeren.