Follobanen signerer kontrakt med Skanska

Jernbaneverket og Skanska Norge AS har signert kontrakt på forberedende arbeider for Follobaneprosjektet. Skanska starter opp med arbeidene i Gamlebyen i Oslo i løpet av april og skal etter planen jobbe gjennom hele 2014.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Regiondirektør i Skanska Norge Anne Mürer, og Prosjektdirektør i Follobanen Erik Smith, gratulerer hverandre med signering av kontrakt.Kontrakten som nå er inngått har en verdi på ca. 50 millioner kroner og omfatter deler av de forberedende arbeidene som må gjennomføres før en totalentreprenør kan starte opp.

- Det er av stor betydning for den videre utbyggingen av Follobanen at de forberedende arbeidene inn mot Oslo S gjennomføres på en god måte. Vi er svært fornøyd med at en så erfaren entreprenør som Skanska skal gjennomføre disse arbeidene, sier Erik Smith prosjektdirektør i Follobanen.

Store grunnarbeider og midlertidig bro
Kontrakten Follobaneprosjektet og Skanska har underskrevet gjelder arbeider som vil foregå på Loenga og Klypen området i Gamlebyen. Arbeidene som starter opp i april omfatter i hovedsak:
  • grunnarbeider i Klypen som innebærer forgraving for spunt, riving av støttemurer i spuntlinje og avdekking av kulturlag
  • riving av gjenstående jernbanetekniske anlegg i Klypen
  • levering og montering av midlertidige stålbruer for Østfoldbanen på Loenga
  • omlegging av kabler, sporarbeider og kontaktledning i tilknytning til bruarbeidene
  • assistanse med graving i forbindelse med gjennomføring av arkeologiske utgravinger ved Bispegata.

Arbeidet som Skanska nå får ansvaret for, skal i all hovedsak gjennomføres uten at de påvirker den daglige togdriften. Det er imidlertid planlagt flere stopp i trafikken på Østfoldbanen i løpet av 2014 og disse periodene vil også bli benyttet til de forberedende arbeidene på Follobanen. Den lengste perioden med stans i trafikken blir fra 28. juli til 7. august. I denne perioden vil det blant annet bli montert midlertidige broer på Østfoldbanen for å tilrettelegge for Follobanens trasé, som vil gå under nåværende trasé for Østfoldbanen.