Kjør Follobanen på et drøyt minutt

Når Follobanen står ferdig kan tog kjøre fra Oslo S til Ski på 11 minutter. Den nye toglinjen, med landets lengste jernbanetunnel, blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Kjør Follobanen i 3D og se hvordan den ender ved nye Ski stasjon: Et topp moderne kollektivknutepunkt.