Endring for del av reguleringsplan ved Roås

Endringen i reguleringsplanen gjelder utforming av kryss i Langhusveien for vei til Roås og vei til Kvakestad, samt tilgrensende arealer. På grunn av forventninger om mindre anleggstrafikk skal disse kryssene bygges som t-kryss.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Illustrasjon som viser vedtatt plan. Klikk på illustrasjonen for større bildeJernbaneverket varsler oppstart av arbeid med endring av vedtatt reguleringsplan for Follobanen i Ski kommune. Endringen gjelder utforming av kryssområdene i Langhusveien for veien til Roås og veien til Kvakestad, samt tilgrensende arealer. Planområdet for endringen omfatter et areal på 16,8 daa.

Som følge av Jernbaneverkets beslutning om at Follobanens tunnel skal drives med fire tunnelboremaskiner (TBM) fra Åsland riggområde i Oslo, vil virksomheten på riggområdet ved Kvakestad i Ski blir sterkt redusert. Statens vegvesen har ved behandling av teknisk plan som følge av dette krevd utformingen av kryss skal tilpasses et mindre trafikkvolum og endrer løsningen fra en rundkjøring til to sammenkoplede kanaliserte T-kryss.
Jernbaneverket vil etterkomme Statens vegvesens krav og vil foreta de nødvendige endringer.

Reguleringsendringen varsles og utarbeides i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-3. Offentlig ettersyn og vedtak av planen vil bli varslet ved annonsering.

Merknader kan sendes innen 27. oktober 2014 til:
Jernbaneverket Utbygging, postboks 4350 Hamar, eller som e-post til follobanen@jbv.no.

Ytterligere informasjon kan også fås ved henvendelse til: Sigrun Tytlandsvik, miljørådgiver, tlf. 926 18 276, e-post: sigrun.tytlandsvik@jbv.no