Borer for å overvåke grunnvann

Follobanen har som mål at alt anleggsarbeid skal være til minst mulig sjenanse for beboere og gjøre minimal skade på naturen. I den anledning utvider vi stadig overvåkningen av grunnvannet, og skal nå bore to nye inspeksjonsbrønner på Åsland og reetablere en brønn på Bjørndal.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

I slutten av denne uken og ut i neste uke skal Østfold Brønnboring på vegne av Jernbaneverket gjennomføre arbeidet med å bore disse brønnene. Se vedlagte kart for hvor arbeidene skal gjennomføres.

Reetablering av brønn sør for idrettshallen på Bjørndal.

Den mobile boremaskinen skal kun være i drift på dagtid og støyen skal bli minimal for beboerne i nærheten. Maskinen må imidlertid kjøre litt inn på skiløypen i området på Åsland i forbindelse med flytting, men selve boringen skjer godt utenfor etablert skispor eller sti.

Jernbaneverket vil i størst mulig grad forsøke å holde skadene på skisporet så små som mulig. JBV har også informert Skiforeningen om vår aktivitet.
Det skal bores to nye inspeksjonsbrønner på Åsland.