Ny reguleringsplan til offentlig ettersyn

Ski kommune har lagt ut til offentlig ettersyn Follobanens reguleringsplan for tverrslagstunneler ved Åsland.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Illustrasjonen viser reguleringsområdene i Oppegård og Ski. Tverrslagstunnelene mellom Åsland og Follobanen skal ligge i de markerte områdene.Det er Plan og byggesaksutvalget i Ski kommune som 5. mars vedtok å legge Jernbaneverkets planforslag ut til offentlig ettersyn. Arealet som skal reguleres ligger under bakkenivå i nordenden av Ski kommune, men tunnelåpningene vil bli liggende i Oslo kommune.

Tverrslagstunnelene skal fungere som «anleggstunneler» mellom anleggsområdet på Åsland og Follobanen. Kun ett av to tverrslagstunneler blir liggende i Ski kommune. De fysiske arbeidene med tverrslagstunnelene er planlagt å starte opp i løpet av høsten 2013.

Planforslaget og tilhørende dokumenter og rapporter er tilgjengelige på Ski kommune sin nettside.

Skriftlige merknader sendes innen 6. mai 2013 til:

Ski kommune
Plan, byggesak og geodata,
postboks 3010, 1402 Ski