Naboinformasjon

  • Nyhetsbrev for Follobanen 2015

    Follobanens nyhetsbrev for 2015 er sendt ut til husstander langs hele traséen fra Oslo til Ski. Via nyhetsbrevet ønsker Jernbaneverket å informere om arbeid Follobanen skal gjennomføre i sommer og høst.

  • Nyhetsbrev for Follobanen 2014

    Follobanen har nå sendt ut et nyhetsbrev til husstander langs hele traséen fra Oslo til Ski. For å informere våre naboer er innholdet i hovedsak konsentrert om arbeid Follobanen skal gjennomføre i 2014.