Ny miljøindikator utviklet for Follobanen

Follobaneprosjektet har utviklet en ny måte å følge opp miljøarbeidet på. Dette er et verktøy i arbeidet med måloppnåelse og kvantifisering av miljøprestasjoner.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Tildekking av et område med funn av asbest ved Middelalderparken i Oslo. Asbest ble fjernet på forsvarlig måte og målinger tilsier at det ikke har vært noen spredning av asbeststøy i nærområdet.- Follobanens miljøstyringssystem er nå godkjent, og vi har nådd en ny milepæl i vårt miljøarbeid. Vi vil nå sikre en kontinuerlig og systematisk forbedring av vår miljøprestasjon gjennom hele prosjektperioden, sier Erik Smith prosjektdirektør i Follobanen.

M-verdi
Gjennom arbeidet med Follobanens miljøstyringssystem er det utviklet en ny indikator for miljøoppfølging. Follobaneprosjektet skal månedlig følge opp det fagmiljøet har gitt tilnavnet «M-verdi».

I Follobanen ønsker man å kunne fange opp trender underveis i prosjektet, og oppmerksomhet i forhold til fare for uønskede hendelser og påfølgende skade på ytre miljø. Fagmiljøet har derfor utviklet et verktøy for måling og rapportering. Innen sikkerhetsarbeid benytter bransjen en H-verdi for å måle hyppighet av arbeidsulykker. Derfor er uttrykket «M-verdi» valgt om miljøoppfølging.

Prosjektet har definert M-verdi som hyppighet av faktisk skade på ytre miljø – skade som er så alvorlig at det krever særskilt rapportering til myndigheter.

Hyppighet defineres, på tilsvarende måte som for H-verdi, som antall skader på ytre miljø pr 1 000 000 arbeidede timer.

M-verdi = skade på ytre miljø * 1 000 000

                               Totalt antall timer

Dessverre er det ofte slik at når uhellet ført er ute, så er det for sent å hindre en skade. En skade er verste fall er uopprettelig, og det er viktig å være i forkant og holde oversikt.

- Vi som er Follobaneprosjektets fagansatte innen miljø spurte oss selv: Hvis om vi har et verktøy for måloppnåelse? Vil det hjelpe oss i arbeidet?, sier Sigrund Tytlandsvik, miljøkoordinator i Follobanen.

I prosjektets miljømål beskrives hva prosjektet ønsker å oppnå i anleggsperioden. Et av Jernbaneverkets innsatsområder er å opprettholde og styrke jernbanens miljøfortrinn. Målet for miljøarbeidet i Follobanen er 0 skade på ytre miljø med restaureringstid over 10 år, ingen skader på ikke-frigitte kulturminner eller kulturlag, og ingen avvik fra tillatelser gitt av myndighetene i hele anleggsperioden. Men hvordan skal prosjektet mestre å sjekke at man er på riktig vei og vil nå målet? Det er her den nye «M-verdien» kommer inn i bildet.

Follobaneprosjektet håper at også andre kan bruke det nye verktøyet: «M-verdi» for å få økt fokus på og styrket oppfølging av arbeidet med ytre miljø i anleggsprosjekter.