Ski: Nabovarsel om arbeid 28.-30. mai

Jernbaneverket og entreprenørselskapet OHL skal 28.-30. mai utføre bygge- og anleggsaktiviteter som medfører støy for befolkningen i Ski.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Strekningen Oslo S-Ski blir i denne perioden stengt for togtrafikk. NSB tilbyr alternativ transport (se nsb.no).

Det skal i denne perioden bl.a. spuntes, vegetasjon skal tas vekk og det skal pigges fjell. 

Som en følge av omfanget av arbeidene er det nødvendig å utnytte perioden uten togtrafikk på best mulig måte. Spuntingen er derfor planlagt å foregå på dag, kveld og natt. Nattarbeid er planlagt natt til 28.5 og natt til 29.5. Søndag 29.5 spuntes det frem til kl. 23.00.

Vi beklager ulempene dette medfører og tilbyr alternativ overnatting til naboene nærmest de mest støyende arbeidsoperasjonene.

Nylig gjennomførte entrepenøren OHL sprengingsarbeid ved Langhusveien mellom Roås og Endsjø. Sprengingen markerte starten på arbeidet som gjøres for å bygge tunnelmunningen for Follobanen mot Ski og vil pågå i tiden fremover. Mer informasjon om dette, samt informasjon om hvordan du kan bli varslet om sprengingen på SMS, finner du i nabovarselet.