Pigging i stasjonsbygget

På Sørumsand stasjon blir plattformen ved spor 1 forlenget og oppgradert. Ny plattform er bygget ved spor tre, og mellomplattformen ved spor to skal rives. Det blir en undergang for passasjerene under sporene med heis slik at tilgangen blir enkel for blant andre rullestolbrukere og barnevogner.

Svært støyende arbeider på Sørumsand stasjon 5. til og med 7. august

 

Kjelleren på Stasjonsbygget skal fjernes. Til dette bruker entreprenøren gravmaskin med pigghammer fra kl. 07:00 til 19:00.

 

For brukere og beboere i bygget vil dette bli krevende dager. Det anbefales at dere sikrer gjenstander som kan bli påvirket av risting i bygget.

 

Bane NOR beklager de ulemper som dette medfører. Berørte naboer med behov for mer informasjon kan kontakte Bane NOR på e-post tognabo@banenor.no Merk e-post med «Sørumsand stasjon».

 

Bane NOR fortsetter arbeidet med å vedlikeholde og fornye jernbanen i Norge. Systematisk fornyelse og vedlikehold er viktig for å jernbanen åpen og i god stand. Vi takker for din tålmodighet og forståelse.