Endringer for reisende fra 3. juni til desember 2019

Bane NOR oppgraderer Sørumsand stasjon for å gi en tryggere og mer tilgjengelig stasjon for alle brukergrupper. Etter planen skal stasjonen stå ferdig i desember 2019. Les om endringene her.

Bane NOR beklager ulempene oppgraderingen medfører.

Dette gjøres:

Plattform ved spor 1: Forlenges og oppgraderes

Ny plattform: Er bygget ved spor 3

Mellomplattformen: Rives (ved spor 2)

Ny plattform fra og med 3. juni 2019:

Alle tog går fra den nye plattformen ved spor 3 (på sørsiden av sporet) med ny adkomst fra Ing. Bøhns veg.

Tog går ikke fra plattform ved spor 1 (hele stasjonsområdet på spor 1-siden er anleggsområde).

Følg skiltet gangvei. Vi ber reisende om å beregne ekstra tid.

Parkeringsplasser juni – desember 2019
Reisende kan benytte parkeringsplassen nedenfor NAV-bygget.

Pendlerparkeringen ved undergangen ved fylkesvei 172 forblir åpen. Her er halve delen for pendlere, den andre er avgiftsparkering.

Pendlerparkering er i Sørumsandvegen.

Midlertidig bussterminal fra 3. juni til desember 2019

Bussterminalen er flyttet til plassen overfor bilparkeringen utenfor Verkstedbygget.

Buss for tog opphører ikke når Sørumsand stasjon står ferdig i desember. Buss for tog vil pågå også de neste 2 ½ årene på grunn av behov for tilgang til spor uten togtrafikk. Årsaken er en storstilt fornyelse av kontaktledningsanlegget på hele Kongsvingerbanen mellom Lillestrøm og Riksgrensen.

Se kart over gang- og kjøremønster, midlertidig bussterminal, parkering (bil/sykkel)

Bane NOR holdt folkemøte 21. mai 2019.• Vi gjør oppmerksom på at buss for tog ikke vil opphøre når Sørumsand stasjon står ferdig i desember.

Buss for tog vil pågå også de neste 2 ½ årene. Årsaken er behov for tilgang til spor uten togtrafikk, fordi det foregår en storstilt fornyelse av kontaktledningsanlegget på hele Kongsvingerbanen mellom Lillestrøm og Riksgrensen.

Se filmen om Kongsvingerbanen her.

• Nyttige nettsteder der prosjektene kan følges:
www.banenor.no/sorumsand og www.banenor.no/klat

• Alle arbeider som til en hver tid pågår på Kongsvingerbanen kan også ses her: https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter-old/vedlikehold/ostfoldbanen-kongsvingerbanen-og-gjovikbanen2/

• Trafikkinformasjon fås hos Vy (tidligere NSB) via nettsider og app (App Store)

Kontaktperson:
Prosjektleder: Tom-Erik Rørheim, mobil 41 29 62 50