Bytter sporveksel på Sørumsand stasjon

Bane NOR fortsetter arbeidet med å vedlikeholde og fornye jernbanen i Norge. Systematisk fornyelse og vedlikehold er viktig for å holde banene åpne og i god stand. Jobben som gjøres i perioder hvor banene stenges, bidrar til bedre komfort, høyere driftssikkerhet og bedre punktlighet.

Fra 30. august kl. 22:45 til 2. september kl. 05:30 skal det byttes en sporveksel.

Det betyr tidvis mye støy på natten.

 

Bane NOR forholder seg til retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T1442). Anleggsmaskiner og utstyr er lyddempet så langt det lar seg gjøre. Brannvesen, politi og kommuneoverlege er orientert om arbeidene. 

Send e-post til tognabo@banenor.no om du har behov for mer informasjon. Merk e-post med Sørumsand stasjon. I spesielle tilfeller, og etter avtale med Bane NOR, tilbyr vi støyutsatte naboer alternativ overnatting.