Startskudd på Sørumsand

Onsdag 10. oktober ble oppstarten av to store og viktige prosjekter på Kongsvingerbanen markert på Sørumsand stasjon. Denne stasjonen skal oppgraderes, og hele strekningen fra Lillestrøm til Åbogen får nytt kontaktledningsanlegg for togenes kjørestrøm.

- Disse to prosjektene kommer til å gjøre en stor forskjell for Kongsvingerbanen i fremtiden. Prosjektene som nå er i startgropa, er en viktig del av fornyelsen av jernbanen, sa statssekretær Anders B. Werp (H) i Samferdselsdepartementet.

Ordfører Marianne Grimstad Hansen i Sørum trakk fram at kommunen har fem jernbanestasjoner og en høy andel av kollektivreisende.

- Jernbanen er avgjørende for den høye kollektivandelen. I Sørum jobber ¾ utenfor kommunen, og derfor er jernbanen sentral. Samtidig er Kongsvingerbanen en av landets viktigste godsstrekninger, og den brukes også av Stockholmstoget, sa ordføreren.

- Derfor er jeg veldig glad for at det nå prioriteres penger til denne strekningen. Selv om det blir utfordringer med mye anleggsarbeid framover, er dette en gledens dag. Dette blir bra når det står ferdig, framholdt hun.

Byggearbeidene for utskiftning av kontaktledningsanlegget har allerede kommet i gang, og arbeidene på Sørumsand stasjon starter om kort tid.

Her kan du se en kort film om prosjektene. Artikkelen fortsetter under.

Sørumsand stasjon

Eksisterende plattform skal forlenges og oppgraderes på stasjonen. Ny plattform bygges ved spor 3 og mellomplattformen ved spor 2 rives. Det skal etableres en undergang for passasjerene under sporene. I forbindelse med denne undergangen blir det heis slik at tilgangen blir enkel for alle.

Dette tiltaket vil gi 4-5 minutter kortere reisetid mellom Lillestrøm og Kongsvinger. Denne effekten oppnås når togene begynner å krysse under passasjerutveksling på Sørumsand. Dermed spares ventetiden som i dag brukes ved kryssing på Roven.

Bane NOR signerte nylig kontrakt med NRC om arbeidene på Sørumsand. Kontrakten er verdt 110 millioner kroner og omfatter den fulle bredden av områdene jernbaneteknikk, grunnarbeider og miljø. Arbeidene er ferdige til jul i 2019.

Nytt kontaktledningsanlegg

Det gamle anlegget som er fra 1951, skal nå skiftes ut med et helt nytt kontaktledningsanlegg og autotransformatorsystem mellom Lillestrøm og Åbogen. Det nye anlegget vil styrke strømforsyningen på banenettet, øke kapasiteten og bedre driftssikkerheten. Totalt skal ca. 534 000 meter med kabel/line rulles ut i løpet av tre år.

Det er et overordnet samfunnsmål å legge til rette for økt transport på bane. Oppgraderingen av strømforsyningen på Kongsvingerbanen er viktig for å få til dette.

Arbeidene på strekningen Lillestrøm-Disenå utføres for Bane NOR av Baneservice, mens Disenå-Åbogen bygges av Veidekke.