NRC bygger Sørumsand stasjon

Bane NOR har signert kontrakt med NRC Rail for oppgradering av Sørumsand stasjon.

Sørumsand stasjon: NRC Rail skal oppgradere Sørumsand stasjon. 
Fra venstre: Hans Olav Storkås - daglig leder i NRC Norge AS, Terje Børresen - divisjonsdirektør NRC Bane, Jon Brede Dukan - prosjektdirektør i Infrastrukturprosjekter i Bane NOR, Tom-Erik Rørheim - byggeleder Infrastrukturprosjekter, Knut Brattvang - prosjektleder Infrastrukturprosjekter og Thomas Lie - prosjektleder i NRC Rail AS. Foto: Espen Sare, Bane NOR.

Kontrakten med Bane NOR er verdt 110 millioner kroner og omfatter den fulle bredden av områdene jernbaneteknikk, grunnarbeider og miljø.

 — Vi kjenner NRC godt fra jernbanetekniske prosjekter de tidligere har utført for Bane NOR. Det blir spennende å følge med fremover på et prosjekt som er mer tverrfaglig i ombyggingen av Sørumsand stasjon, sier prosjektdirektør Jon Brede Dukan.

Faglig bredde
I 2014 ble det innført doble togsett med NSBs Flirt på Kongsvingerbanen. Det har gitt behov for forlengelse av plattformer på Sørumsand stasjon. Det er også behov for økt tilgjengelighet for alle brukergrupper. Derfor skal stasjonen universelt utformes med plattformer tilpasset Flirt-togenes gulvhøyde, og undergang med heis for sikker og tilgjengelig adkomst til ny plattform.

 —Vi ser frem til å utnytte alle fag utover det rent jernbanetekniske i en bredde på dette prosjektet, sier Hans Olav Storkås - daglig leder i NRC Norge AS.

Det blir bruk for en bredde i fagkompetanse i utbyggingen på Sørumsand.
— Her blir det bruk for både en bredde i jernbaneteknikk og anleggsfag. Det gjør prosjektet spesielt lukrativt for oss, sier divisjonsdirektør for NRC Bane - Terje Børresen.

Fakta om Sørumsand stasjon:

  • Sørumsand stasjon skal stå ferdig i november 2019 og går i ordinær drift fra ruteendring 15. desember 2019.
  • 4-5 minutter kortere reisetid mellom Lillestrøm og Kongsvinger. Denne effekten skjer når togene fremover skal krysse under passasjerutveksling på Sørumsand. Dermed spares ventetiden som i dag brukes ved kryssing på Roven.
  • Plattformhøyde tilpasset NSBs Flirt-tog.
  • Sørumsand knyttes bedre sammen gjennom ny undergang på stasjonen.