Hva gjøres på Kongsvingerbanen?

I oktober 2018 begynte Bane NOR byggearbeidet med oppgradering av Sørumsand stasjon og med utskiftning av kontaktledningsanlegget på Kongsvingerbanen.

Sørumsand: Det blir en ny og bedre stasjon som skal stå klar til 1. desember 2019. Foto: Bane NOR.

Sørumsand stasjon oppgraderes, men hva er det egentlig Bane NOR skal gjøre med stasjonen?

  • Eksisterende plattform skal forlenges og oppgraderes.
  • Ny plattform bygges ved spor tre og mellomplattformen ved spor 2 skal rives.
  • Det skal etableres en undergang for passasjerene under sporene.
  • I forbindelse med undergangen blir det heis slik at tilgangen blir enkel for alle.
  • Sørumsand stasjon skal stå ferdig 1. desember 2019.

Her kan du laste ned vår brosjyre og lese mer om hva Bane NOR bygger på Sørumsand.

Det foregår en storstilt utbygging på Kongsvingerbanen de neste tre årene. Staten har investert nærmere 1,2 milliarder kroner til arbeidet med å oppgradere Sørumsand stasjon og skifte ut kontaktledningsanlegget på Kongsvingerbanen. 

Klikk her for å se Bane NORs nye film om Kongsvingerbanen.

Klikk her for å lese mer om utskiftningen av kontaktledningsanlegget på Kongsvingerbanen.