Skarnes startet med et brak

Anleggsarbeidet på prosjekt Skarnes stasjon midlertidig tiltak startet denne helgen, og det var vanskelig for lokalbefolkningen ikke å legge merke til det. 22 timer med ramming av spunt høres tydelig på et lite sted.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Helgen 18-19. juni var det togfritt på Kongsvingerbanen, og Skarnes stasjon midlertidig tiltak benyttet anledningen til å få gjort unna spunting nær sporet. Prosjektet skal legge ned dagens planovergang på Skarnes stasjon og anlegge en ny undergang. På den ene siden av sporet er det trangt om plass, og det var nødvendig å slå ned spunt så tett som mulig på sporet for å sikre grunnstabiliteten langs løpet for den ene rampen.

- Det ble en del bråk, ja, sier prosjektleder Magne Trønnes.
- Naboer og gjenboere var varslet og godt forberedt, og har vist stor forståelse for at dette var nødvendig. Men det er klart, det ble nok en litt brå start på arbeidene.

Den første spuntnålen slås ned.

Problemkryssing

Den direkte foranledningen til at prosjektet ble satt i gang med frist allerede i oktober i år, er at det foreligger planer om å kjøre lengre godstog på Kongsvingerbanen. Da vil det bli nødvendig for togene å stå i lengre perioder på stasjonen, og sperre planovergangen. Det har tidligere skjedd kryssinger mens det står godstog på overgangen, noe som har ført til en alvorlig personskade.

Det har vært observert farlige kryssinger av togsporet i en årrekke, og det har også vært alvorlige ulykker og nestenulykker på overgangen. Med den nye undergangen vil denne risikoen forsvinne. Undergangen legges rundt 300 meter unna dagens overgang, i retning Oslo.

Et «enkelt» prosjekt

- Planovergangen på Skarnes stasjon er ikke populær blant lokalbefolkningen, sier Magne Trønnes.
- Under planleggingen av prosjektet har vi møtt lutter velvilje lokalt. Alle innbyggerne vi har snakket med er glade for å få en sikrere kryssing, og Sør-Odal kommune har vært svært samarbeidsvillige.

Samtidig har ting måttet skje raskt, og det gikk ikke mange dagene fra kontrakten med entreprenør var signert før spuntingen begynte. Forarbeidene måtte skje i rekordfart. Men det gikk seg til, og spuntingen ble nesten helt ferdig. Det gjenstår bare noen få meter, som skal tas i dagbrudd i august.

- Det er jo litt spennende med korte frister, smiler Magne Trønnes.
- Mye kan skje, men etter helgens spunting er vi fremdeles på plan, så jeg er optimist.

Planovergangen på Skarnes skal stenges, og den nye undergangen åpnes, i oktober 2016.

Slik ser spuntveggen ut etter helgens arbeider.