Avslutter og fjerner brakkerigg

Bane NOR fortsetter arbeidet med å vedlikeholde og fornye jernbanen i Norge. Systematisk fornyelse og vedlikehold er viktig for å holde banene åpne og i god stand. Jobben som gjøres i perioder hvor banene stenges, bidrar til bedre komfort, høyere driftssikkerhet og bedre punktlighet.

Fjerner brakkerigg

Arbeidet med kraner krever at strømmen er avslått og må derfor gjøres når det er minst trafikk. Det vil være aktivitet fra ca. kl. 21:00 lørdag 25.mai og frem til ca. 06:00 søndag morgen 26.mai

Hva gjøres?

KL-AT prosjektet Moi – Egersund nærmer seg nå ferdigstilt. Aktivitetsnivået er betraktelig redusert og entreprenør skal nå fjerne brakkeriggen.

Vi benytter anledningen til å takke de nærmeste naboer for velvilje med parkering og arbeidsstøy i perioden vi har jobbet.

 

For at du skal få best mulig service, ber vi deg om å ringe 400 27 552 ukedager mellom kl.09:00 og 15:00 eller send epost til tognabo@banenor.no dersom du har behov for mer informasjon.

Merk epost med Moi-Egersund.