Oversikt over etterarbeider på Jærbanen i 2018

I slutten av november og i desember 2018 skal det utføres noe etterarbeider på Jærbanen, mellom Egersund og Brusand. Se oversikt nedenunder.

 

 

Oversikt over arbeidene på Jærbanen  

 

Kjelland og området rundt

29.11: kl. 00:41 - 04:50

 

Egersund stasjon

29.11: kl. 05-10:00

30.11: kl. 05-10:00

01.12: kl. 03-10:00

02.12: kl. 01-10:00

03.12: kl. 01-10:00

 

Egersund-Hellvik

01.12: kl. 03-08:30

29.11: kl. 05-10:00

30.11: kl. 05-10:00

 

Hellvik stasjon

28.11: kl. 01-10:00

30.11: kl. 01-10:00

03.12: kl. 05-10.00

 

Ogna stasjon og området rundt

02.12: kl. 01:30-09:30

03.12: kl. 00:45-05:15

 

Brusand stasjon

03.12: kl. 00:45-05:15

04.12: kl. 00:45-10:00