Nattarbeider på Egersund togstasjon

Bane NOR har skiftet ut kontaktledninger langs Jærbanen. Det er behov for etterarbeider og Egersund stasjon vil derfor være stengt natt til 23. september 2018.

Bane NOR har tidligere gjennomført et prosjekt for oppgradering av kontaktledningssystemet på Jærbanen. Det ble montert nye master for kontaktledninger og et nytt system med autotransformatorer for å stabilisere strømforsyningen på jernbanen. Etter at anlegget stod ferdig ble det oppdaget noen mangler. Det skal derfor gjennomføres noen etterarbeider på Jærbanen fra Egersund til Sandnes.

I den forbindelse er det behov for stans i togtrafikken ved Egersund stasjon søndag 23. september kl. 00.00 til kl. 10.00 neste morgen. Arbeidene krever bruk av mobil kran, to anleggsmaskiner og muttertrekkere, og det vil medføre støy.

Oppgraderingen av det gamle kontaktledningssystemet vil imidlertid resultere i større driftssikkerhet og gjøre det mulig å kjøre flere og lengre tog.

Grunnet støy blir berørte naboer tilbudt alternativ overnatting. Vi understreker at alternativ overnatting må avtales med Bane NOR på forhånd. I motsatt fall kan det ikke påregnes at utgifter til hotellopphold vil bli dekket.

Ved spørsmål om prosjektet, se kontaktpersoner under "Kontakt oss". For informasjon om togtider og ruteendringer, se nsb.no eller deres app.