Nye master til stømforsyning skal flys inn i sommer

I sommer skal det settes opp 950 master for kontaktledning mellom Moi og Egersund. Dette er en del av arbeidet med å bygge nytt strømforsyningsystem på strekningen påvirket.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

På strekningen fortsetter arbeidet med å fornye strømforsyningsanlegget på Sørlandsbanen. I 2016 sto strekningen Egersund - Sandnes ferdig, og siden i fjor sommer har det pågått boring av fundamenter til nye master mellom Moi og Egersund. 

De gamle tremastene ble satt opp på midten av 50-tallet, men i sommer kommer nye på plass. 950 master skal flys inn med helikopter på dagtid. På strekningen er det også 19 tunneler som skal få nytt oppheng i tillegg til kontaktledning, og det skal bygges sju nye autotransformatorer (AT).  

Autotransformatorene står plassert ca. hver tiende kilometer langs banen, og gir en jevnere og mer stabil strømforsyning til togene enn den gamle typen kontaktledningsanlegg. Dette betyr at det kan kjøres flere og tyngre tog, noe som ikke minst er viktig for godstrafikken. 
Strømforsyningsanlegget på strekningen skal stå ferdig i løpet av 2018.