Årvåkenhet ga HMS-pris

Kai Tore Schjørlien fra NRC Rail er tildelt månedens HMS-pris i KL-AT prosjektet på Sørlandsbanen. Under en befaring oppdaget han et søkk i sporet og meldte straks i fra.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

- Jeg var ute på befaring ved innkjøringshovedsignalet ved Ualand stasjon da jeg fikk øye på et søkk i skinnegangen, forteller Schjørlien. Som anleggsleder grunn/spor skjønte han at det måtte aksjoneres. Han meldte fra til togleder, som meldte videre til Banevakta.
Banevakta kom ut og jekket opp dumpen i sporet og pakket sporet med håndpakker. 

Infrastrukturprosjekter tekniske prosjekter (IPT) innstiftet i fjor en HMS-pris som utdeles jevnlig hvor vinneren har bidratt til å hindre skade på menneske, miljø, materielle verdier og/eller omdømme. Tiltaket gir et positivt bidrag til helsefremmende arbeidsmiljø og som stimulerer til arbeidsglede der medarbeiderne trives, respekterer og verdsetter hverandre.
Kai Tore Schjørlien

Opplagt vinner
- Denne saken illustrerer en veldig god observasjonsevne hos innmelder, hvor dump i skinnegang kunne ha påvirket togframføringen og ført til en avsporing, sier SHA- ansvarlig i IPT, Gro Kristin Hornes.
- Ved å ta bilde og melde denne type forhold inn, har vedkommende bidratt til å hindre skade på mennesker og materiell. Nødvendige tiltak ble umiddelbart iverksatt ved at fagfolk ble kalt ut, noe som viser hvor viktig det er å melde i fra så snart vi ser noe som kan være en fare for sikkerheten.

 KL-AT prosjektet er i ferd med å fornye strømforsyningsanlegget på Sørlandsbanen mellom Moi og Egersund. I sommer har man bl. a montert nye master for kontaktledning og autotrafoer.