Nytt kontaktledningsanlegg Moi - Egersund

Bane NOR bytter ut gammel kontaktledning og monterer samtidig et nytt system med automatiske transformatorstasjoner på strekningen Kristansand - Egersund. Mellom Moi og Egersund skal også de gamle tremastene byttes ut.

Resultatet er større driftssikkerhet og mulighet for å kjøre flere og lengre tog. Ikke minst er dette viktig for tunge godsstog. I dag er det begrensinger på trekkvekt på Sørlandsbanen vest for Kristiansand.

I statsudsjettet for 2018 er det ikke satt av penger til strekningen Kristiansand - Moi. Arbeidet på denne strekningen blir derfor utsatt. 

Bygging
156
km
Strekning som skal fornyes
90
Antall tunneler på strekningen
22
Automatiske transformatorstasjoner
637
mill.
Kostnad
2016
2017
2019
  • Boring av mastefundament Moi - Egersund
  • Montering av master for kontaktledning
  • Byggingen forventes ferdig i mars 2019.