Om teknologien

Bane NOR har utviklet et konsept for nytt kontaktledningsanlegg med autotransformator (AT) system for bedre og sterkere banestrømforsyning. Strekningen mellom Egersund og Sandnes ble vedtatt som første strekning der AT-system skulle bygges (pilotprosjekt).

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Prinsipp for KL anlegg med AT ledninger på toppen av KL-mastene.

Konseptet med AT-system går i hovedsak ut på at det bygges langsgående høyspentledere positiv leder (PL) og negativ leder (NL) med 30 kV spenning langs hele strekningen. Med 10 kilometers avstand plasseres autotransformatorer i egne bygg/kiosker. Transformatorene bidrar til å mate effekten til togene som kjører på 15 kV som tidligere. 
Kontaktledningsanlegg bygges som system 20. Kontaktledningen seksjoneres og mates fra PL-ledningen slik at hver KL-seksjon koordineres med hovedsignalene på strekningen. PL og NL føres normalt som blanke ledninger på toppen av KL-mastene, men legges i kabler der det ikke er plass for blanke ledere (i tunneler, under overgangsbruer eller andre hindringer). Konseptet med AT-system eliminerer behovet for sugetransformatorer på strekningen.