God fremdrift

Det er på tide med en ny statusoppdatering. Og som tidligere har vi gode nyheter. Vi ligger foran skjema. Åtte av totalt ti AT-strekninger er nå ferdig overlevert.

At Kongsvingerbanen er åpen og kan kjøre hele strekningen uten å benytte buss for tog, er avgjørende for å løse togtrafikken på Østlandet når både Østfoldbanen og Drammenbanen er stengt for sommervedlikehold.

Til nå er åtte av totalt ti AT-strekninger ferdige overlevert til banesjefen på Kongsvingerbanen.

Hele prosjektet skal stå ferdig neste sommer.