Foran skjema

I det prosjektet tok ferie, var det på tide å gjøre opp status. Resultatet var oppløftende, vi ligger foran planen og dermed var sommerferien sikret for alle.

At Kongsvingerbanen er åpen og kan kjøre hele strekningen uten å benytte buss for tog, er avgjørende for å løse togtrafikken på Østlandet når både Østfoldbanen og Drammenbanen er stengt for sommervedlikehold.

Til nå er seks av totalt ti AT-strekninger ferdige overlevert til banesjefen på Kongsvingerbanen.

-Det er gledelig å levere fra seg anlegg med komplett dokumentasjon og uten mangler, sier prosjektleder Heidi Smisethjell fornøyd. Både Veidekke og Baneservice var ferdige to måneder før avtalt tidspunkt.

-Sluttkontrollørene som tar siste kontroll, er imponerte over anlegget, og at det få feil og mangler å finne, sier hun.

Hele prosjektet skal stå ferdig neste sommer.