Delstrekning overlevert

Strømforsyningen på Kongsvingerbanen får et løft. Mellom Lillestrøm og Åbogen fornyes hele kontaktledningsanlegget. Over 2000 nye master settes opp og det etableres nytt autotransformatorsystem for å oppnå bedre driftssikkerhet og økt kapasitet. Alle foto: Veidekke

-Denne viktige nerven til Sverige med både folk og gods hadde et anlegg fra 1951, mens det fra Åbogen til Riksgrensen er et anlegg fra midten av 90-tallet, sier fungerende prosjektleder Heidi Smisethjell i KL/AT. Hun er med på å utvikle transporttilbudet og kunne denne uken overlevere nok en delstrekning, eller AT-strekning, som det heter, til Banesjefen, komplett med fullstendig dokumentasjon og ferdig kontrollert.

-Dette er den fjerde av i alt ti AT-strekninger. Det første strekket ble levert i fjor sommer, det siste er planlagt ferdig sommeren neste år, forteller hun.

Alt har så langt gått etter planen. Overleveringen den 20. januar med Baneservice er på samme dato som beskrevet i kontrakten. Smisethjell takker både Veidekke og Baneservice for presisjonen.

Mye trafikk

Kongsvingerbanen har i dag stor trafikk av både gods- og persontog, regiontog og trafikk til Sverige dominerer, mens godstog representerer 20 prosent av trafikken. Mange pendler også mellom Kongsvinger og Oslo. -For å forstyrre trafikken minst mulig, er det daglig togfritt mellom 08:45 og kl 14:00.Da er det færrest reisende, og vi forstyrrer ikke pendlerne, men det er klart at buss for tog ikke er det beste for dem som vanligvis benytter toget som sitt vanlige transportmiddel. Men disse timene er nødvendige for oss dersom vi skal bli ferdig til avtalt tid, sier Heidi Smisethjell som er glad for at overleveringene fører til at strekkene med buss etter hvert kan kortes ned.