Slik går arbeidene framover

Jobben med å bygge nytt anlegg for togenes kjørestrøm på Kongsvingerbanen har stø kurs mot sommeren 2021, da alt er planlagt ferdig.

Arbeid med boring av fundamenter for nye kontaktledningsmaster. (Foto: Bane NOR)

Illustrasjonen under viser hvordan framdriften på arbeidene fordeler seg på strekningen. Dette er status for prosjektet pr. oktober 2019. Klikk på bildet for en større utgave (pdf-format).