Oversikt over arbeider våren 2019

Bane NOR moderniserer Kongsvingerbanen og skifter ut kontaktledningsnettet på nesten hele linjen. I den forbindelse vil det være dagbrudd, helgebrudd og noen totalbrudd våren 2019.

Revisjon av kontaktledningsanlegget på Hovedbanen. Foto: Bane NOR.

Arbeidene omfatter strekningen mellom Lillestrøm og Åbogen, og utføres av Baneservice AS og Veidekke AS. Begge entreprenørene benytter spesielle boretog for å bore hull for nye betongfundamenter som støpes fast i bakken. Deretter heises mastene på plass, før diverse utstyr blir montert.

Omfattende gravearbeid

Samtidig vil det pågå arbeid med å få på plass de nye autotransformatorene. Først graves det hull for fundamentene. Deretter plasseres trafoene med tilhørende trafohus. Det blir en ny autotransformator for hver 10. kilometer. Nye kabler skal også trekkes, og det blir omfattende gravearbeid med bytte av kabler på hele strekningen. Parallelt med kobling av nye kabler, skal det gamle kontaktledningsanlegget rives.

Økt kapasitet og driftssikkerhet

Arbeidene forventes ferdigstilt i 2021. Bane NOR er klar over at dette påvirker reisende og naboer i lang tid, og vi beklager ulempene arbeidene medfører. Til gjengjeld står vi igjen med et nytt anlegg som vil styrke strømforsyningen i banenettet og øke kapasiteten og driftssikkerheten.

Hvorfor natt- og helgearbeider?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av VYs kunder på Kongsvingerbanen blir berørt.

Avslutningsvis gjør vi for ordens skyld oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er orientert om de planlagte nattarbeidene.

Dagbrudd, helgebrudd og totalbrudd

Det vil være dagbrudd og helgebrudd hele perioden. I tillegg vil det noen helger være totalbrudd på 36 timer. Dette betyr at det i nevnte tidsperioder er full stans i togtrafikken. For informasjon om ruteendringer, se vår app «NÅ», vy.no eller ta kontakt med vårt kundesenter.  

Oversikt over arbeidene

Lillestrøm – Årnes

Man-fred            08:45-14:00

Lør-søn              05:00-12:00

Årnes – Kongsvinger

Man – fred          08:25 – 13:30

Lør-søn               04:30 – 11:30

Kongsvinger – Åbogen

Man-fred             08:25-13:30

Lør-søn               04:30-11:30      

Totalbrudd

23.-24.2: lørdag kl. 04:10 –  søndag kl. 16:10.

2.-3.3: lørdag kl. 04:10 –  søndag kl.16:10.

9.-10.3: lørdag kl. 04:10 – søndag kl. 16:10.

11.-12.5: lørdag kl. 04:10 – søndag kl. 16:10.

18.-19.5: lørdag kl. 04:10 – søndag kl. 16:10.

1.-2.6: lørdag kl. 04:10 – søndag kl. 16:10.