I disse områdene blir det størst aktivitet i 2019

Moderniseringen av strømforsyningsanlegget på Kongsvingerbanen er en stor og omfattende jobb. Det arbeides samtidig på flere steder langs den om lag 90 kilometer lange strekningen mellom Lillestrøm og Åbogen.

Illustrasjon: Bane NOR

Illustrasjonen gir en grov oversikt over planlagt fremdrift videre i 2019. Fremstillingen er ikke detaljert og finmasket, men gir en pekepinn på hvor aktivitetsnivået vil være særlig høyt i månedene som kommer.

Etter hvert som arbeidene skrider frem, vil berørte naboer motta mer detaljert og spesifikk informasjon om omfang, innhold og varighet av arbeidene.

Spørsmål om prosjektet?
Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om prosjektet. Klikk på denne lenken for informasjon om kontaktpersoner.