Hva gjør Bane NOR på Kongsvingerbanen?

I oktober 2018 begynte Bane NOR byggearbeidet med utskiftning av kontaktledningsanlegget på Kongsvingerbanen.

Hva bygges og hvorfor? Det foregår en storstilt utbygging på Kongsvingerbanen de neste tre årene. Foto: Heidi Smisethjell, Bane NOR.

Kongsvingerbanen oppgraderes, men hva er det egentlig Bane NOR gjør på strekningen?

  • Et gammelt anlegg fra 1951 skal nå skiftes ut med et helt nytt kontaktledningsanlegg
    og autotransformatorsystem mellom Lillestrøm og Åbogen.
  • Det nye anlegget vil styrke strømforsyningen på banenettet, øke
    kapasiteten og driftssikkerheten på Kongsvingerbanen. 

  • Totalt skal omtrent 534 000 meter med kabel/line rulles ut på 92 kilometer jernbane over tre år. 

Her kan du laste ned vår brosjyre og lese mer om hva Bane NOR bygger på Kongsvingerbanen.

Det foregår en storstilt utbygging på Kongsvingerbanen de neste tre årene. Staten har investert nærmere 1,2 milliarder kroner til arbeidet med å skifte ut kontaktledningsanlegget på Kongsvingerbanen og å oppgradere Sørumsand stasjon. 

Klikk her for å se Bane NORs nye film om Kongsvingerbanen.

Klikk her for å lese mer om Sørumsand stasjon.