Togstans på Kongsvingerbanen 10.-11. november

Grunnet behov for arbeider i sporet vil det være stans i togtrafikken på strekningen Lillestrøm - Kongsvinger.

Et boretog borer hull til kontaktledningsmastene. Foto: Heidi Smisethjell, Bane NOR.

Lørdag 10. november til og med søndag 11. november kl. 16.10 vil togene mellom Lillestrøm og Kongsvinger være innsilt. Dette for å få sportilgang slik at det kan arbeides i sporet. Det skal utføres forebyggende vedlikeholdsarbeid, arbeider med utskiftingen av kontaktledningsanlegget og arbeider på Sørumsand og Kongsvinger stasjon. 

Fore ruteendringer se vår app "NÅ", NSBs nettsider eller ta kontakt med vårt Kundesenter.