Støyplan for 2018

Her får du en oversikt over når det skal arbeides hvor langs strekningen Lillestrøm - Kongsvinger høsten og vinteren 2018.

Autotransformator som plasseres i trafohus. Foto: Heidi Smisethjell, Bane NOR.

Arbeidene med å skifte ut kontaktledningsanlegget er i full gang langs strekningen mellom Lillestrøm og Kongsvinger. Boretog benyttes for å borre hull til mastefundamentene, som gyses fast i neste arbeidsoperasjon. Det vil si at fundamentene festes til nærliggende grunn med sement. Etter hvert vil mastene heises på fundamentene, og diverse utstyr monteres. Samtidig arbeides det med å få på plass autotransformatorene. Det graves hull til fundamentene, deretter plasseres trafo med tilhørende trafohus.

Disse arbeidene generer en del støy, først og fremst når det bores. En oversikt over hvilke uker det arbeids hvor får du her. Strekningen er delt opp i to delstrekk, hvor vår entreprenør Baneservice har ansvaret for første strekk, fra Lillestrøm til Disenå. Delstrekk to tilhører entreprenøren Veidekke og strekningen går fra Disenå til Åbogen. 

Støyplan delstrekk en  

Uke 43: Tuen holdeplass – Svingen holdeplass (muligvis litt forbi mot Roven krysningsspor): boring.

Uke 44: Fetsund – Roven krysningsspor: boring

Uke 45: Fetsund – Roven krysningsspor: boring.

Uke 46: Svingen holdeplass – Roven krysningsspor: boring.

Uke 47: Roven krysningsspor – Sørumsand (ikke i sentrum): boring.

Uke 48: Roven krysningsspor – Sørumsand: boring.

Uke 49: Sørumsand: boring.

Støyplan delstrekk to

Uke 43: Galterud stasjon og området rundt. Boring og gysing. Åssum: boring. Ytre – Sisselrudmoen: boring.

Uke 44: Galterud bruk: boring. Huvnes – Gulli: gysing. Åssum – Ytre Strømmer: boring.

Uke 45:  Et par hundre meter forbi Galterud bruk og ca. en kilometer i retning Oslo: boring. Gulli – Åssum: gysing.

Uke 46: Fra Galterud stasjon og ca. en kilometer i retning Oslo: gysing. Åssum – Onstad: gysing.

Uke 47: Galterud stasjon - Galterud bruk: gysing.

Se arbeidsplan nedenunder

 

 

 

 Arbeidsplan 2018