Nattarbeid på Ler

Våren 2020 blir en travel periode i anlegget på Ler stasjon. Vi nærmer oss nå avslutningen av arbeidet. Det nye, forlengede kryssingssporet skal tas i bruk fra mandag 8. juni.

Det må påregnes en god del nattarbeid foran denne trafikkåpningen. Imidlertid er det viktig å merke seg at støyende nattarbeider i stor grad vil begrense seg til helgene 9. til 12. mai, samt 5. til 8. juni.

Det vil foregå nattarbeider også mellom disse to helgene, men det handler da gjerne om arbeider som ikke overskrider støygrensene. Det skal arbeides med signalmontering, kabelkoblinger og lignende.

Denne aktiviteten er varslet til både kommunelege og Politiet.

Nabokontakten, på telefon 47484763, er åpen på hverdager mellom kl 08:00 og 15:00.