Ler stasjon: Anleggsarbeid i påsken

Påsken 2020 blir en travel tid i jernbaneanlegget ved Ler stasjon. Det blir forholdsvis stor aktivitet, mange arbeidere og store maskiner.

Det blir stor anleggsaktivitet ved Ler stasjon i påsken. (Foto: Stig Herjuaune)

Anleggsarbeidet på Ler blir utført blant annet under spesielle krav til gjennomføring i disse korona-tider. Allerede i palmehelga økes aktiviteten betraktelig, men det er fra skjærtorsdag til første påskedag at det blir størst virksomhet ved stasjonen.

Palmelørdag starter arbeidet med å skifte ut kontaktledningen på strekningen. Ved midnatt skjærtorsdag blir togtrafikken gjennom Ler stengt, og det blir utført et omfattende arbeid fram til ut på ettermiddagen søndag 12. april. Dette vil omfatte bytte av skinner og sviller, samt heving av eksisterende spor. Jernbanebrua over elva Kaldvella blir fjernet, og det vil bli installert to mindre bruer.

Det må påregnes ekstra tungtrafikk fra E6 til anleggsområdet. Samtidig blir parkeringsplassen ved stasjonen stengt under dette arbeidet. Det blir skiltet vei til alternativ parkering.

Det er viktig å merke seg at vi kommer til å arbeide også nattetid under begge helgene. 

Dette arbeidet er viktig for at vi skal nå målet med å gjøre ferdig anlegget på Ler i sommer.