Film fra Ler kryssingsspor

Ved Ler stasjon har det i hele påska pågått et større anleggsarbeid i anlegget «Ler kryssingsspor» sør for Trondheim.

Dovrebanen har vært stengt ved Ler for at dette arbeidet skulle være mulig å gjennomføre og banen åpner for togtrafikk igjen 1.påskedag ut på ettermiddagen. 

I løpet av disse arbeidsdøgnene er det montert to nye bruer over ei lokal elv, perrongen er forlenget til 125 meter, sporet er hevet, og det er montert ny kjøreledning på strekningen.

Utfordringen i dette anlegget har vært at rutinene er endret i forhold til normalt. Med hensyn til Koronaviruset har arbeiderne vært underlagt annerledes og strengere regler for samarbeid, hygiene og samlinger enn de normalt er vant til.

Ler kryssingsspor åpner i løpet av sommeren, med et nytt og forlenget kryssingsspor, som kan håndtere lange godstog på opptil 650 meter. Dette vil være med på å skape større fleksibilitet på strekningen, og godstogene kan da kjøre på strekningen uten tidstap.