Det nye kryssingssporet på Ler tatt i bruk

Mandag 8. juni ble det nye kryssingssporet ved Ler stasjon i Melhus satt i trafikk. Nordgående godstog fikk æren av å være første tog gjennom den nye stasjonen i fem-tida på morgenen. To års intenst arbeid nærmer seg nå slutten.

Ved femtida mandag morgen gikk det første toget over det nye kryssingssporet på Ler. (Foto: Bane NOR)

Helga 6-7. juni var det togfritt på hele Dovrebanen, mens det ble gjort arbeider en rekke steder. På Ler stasjon betydde denne togfrie helga den siste innspurten for å klargjøre kryssingssporet for bruk.

Det er brukt mye tid på å sette i drift det nye signalsystemet, og natt til mandag ble det utprøvd under forskjellige scenarier, for å sikre at det ville fungere som forventet. Videre har mannskapene brukt helga til å justere og tilpasse anlegget for togenes kjørestrøm, et annet element som er viktig i togframføring.

Det første godstoget kom fra Oslo og var på vei til terminalen på Heimdal med leveranser. Det markerte med det en verdig «åpning» av det forlengede kryssingssporet. Det neste toget som passerte Ler, var det første passasjertoget fra SJ, som i dag tar over trafikken på Trønderbanen etter Vy.

Det jernbanetekniske arbeidet er med dette ferdigstilt, og de lange godstogene kan altså krysse med annen togtrafikk på Ler. Kapasiteten er økt, det vil si at 650 m lange godstog kan krysse på Ler uten unødig tidstap. Det øker fleksibiliteten på denne delen av Dovrebanen vesentlig.

Anleggsarbeidet ved Ler stasjon vil fortsette gjennom sommeren, men da er det arbeid med arrondering, ny parkeringsplass og opprydding som vil foregå. Når Bane NOR er ferdig på Ler, er det investert om lag 240 millioner kroner på strekningen.

Fakta om kryssingssporet

  • Forlenget kryssingsspor med plass til 650m lange godstog.
  • To nye underganger, en for publikum, en for landbruksformål.
  • To nye bruer kalibrert for 200-årsflom.
  • Ny og lengre plattform (125m).
  • Sporet er hevet.
  • Ny parkeringsplass utarbeides i samarbeid med Melhus kommune.

Totalentreprenør er Baneservice AS. Flere lokale firmaer har hatt underleveranser i prosjektet.

Innspurt og justeringer: Natt til mandag ble de tekniske installasjonene utsatt for nitidig testing før man satte anlegget i drift. (Foto: Bane NOR)