Vel halvvegs til målet

Arbeidet med nytt kryssingsspor på Ler går som planlagt. I slutten av oktober er nesten 60 prosent av arbeidet unnagjort. – I påska skal vi etablere to nye jernbanebruer. Det blir et avgjørende øyeblikk, forteller prosjektleder Ola Grendal.

Nå støpes fundamentene til de nye bruene. (Foto: Ola Grendal)

Ny plattform og nye sporveksler

Ler stasjon skal få ny plattform. Første del av arbeidet med den, er allerede ferdig. Det er også innlegginga av to nye sporveksler.

Fram til påske, legges det nye spor mot Kaldvella fra nord mot sør. Det innebærer nye sviller, pukk og skinner. Strømkabler og baner for disse må også på plass. 

To nye bruer

I og med at kryssingssporet blir lengre, trengs det nye bruer over elva Kaldvella, nord for Ler stasjon. Brufundamentene blir støpt på byggeplassen allerede i høst. Deretter skal brukarene produseres hos Skanska Stål i Melhus for så å bli fraktet til Ler.

Stopp i togtrafikken i påska 2020

Nytt signalanlegg må også på plass før kryssingssporet står ferdig. Nytt anlegg skal koples inn i påska 2020. Da skal også nye skinner over de to nye bruene på plass. For å få dette til, vil togtrafikken stanse fra langfredag til andre påskedag. 

Utover det, vil brukere av stasjonen bare i begrenset grad bli påvirket av byggearbeidene.

Denne brua blir erstattet av to nye i påska 2020. (Foto: Ola Grendal)