Nattarbeid ved Ler stasjon 22-27. november

Bane NOR fortsetter arbeidet med å vedlikeholde og fornye jernbanen i Norge. Systematisk fornyelse og vedlikehold er viktig for å holde banene åpne og i god stand. Jobben som gjøres i perioder når togene ikke går, bidrar til bedre komfort, høyere driftssikkerhet og bedre punktlighet.

Illustrasjonsfoto fra arbeider med mastefundamenter på Hovedbanen i 2015. (Foto: Lars Frøystein)

Forlengelse av kryssingssporet på Ler stasjon

Fram til høsten 2020 arbeider Bane NOR med å forlenge kryssingssporet ved Ler stasjon på Dovrebanen. Med et lengre kryssingsspor kan 650 meter lange godstog krysse uten unødig tidstap. Denne utbyggingen er et ledd i Bane NORs strategi for å få mer godstransport over fra veg og sjø til bane og er derfor et bidrag til det grønne skiftet.

Det vil pågå nattarbeid i perioden fra kl. 00.30 fredag 22. november og til klokka 04.00 onsdag 27. november. Arbeidet må gjøres på nattestid for ikke å komme i konflikt med togtrafikken.

Hva gjøres?

I denne perioden skal entreprenøren Baneservice på oppdrag fra Bane NOR bore og støpe fundamenter for nytt kontaktledningsanlegg ved Ler stasjon. Arbeidet skjer ved hjelp av et spesialtog som borer og støper i én operasjon. Det skal i alt bores og støpes 12 fundamenter i løpet av disse seks nettene. Selve boretida påvirkes av grunnforholdene, men vi beregner mellom 10 minutter til en time på hvert fundament. Fundamentene blir så støpt med betong slik at vi senere kan skru fast nye stålmaster på disse.

Arbeidet skjer ved hjelp av et spesialtog med to lastearmer, én kompressor, ett boretårn og ett diesel-lokomotiv. Mens dette pågår blir det også kjøring med anleggsmaskiner i området rundt Ler stasjon.

Vi beklager ulempene dette fører med seg.
 

Spørsmål om arbeidene?

Eventuelle spørsmål eller andre henvendelser kan sendes til vår E-postadresse: tognabo@banenor.no

Merk henvendelsene med navn, adresse og telefonnummer. Vi legger vekt på å svare raskt, men gjør oppmerksom på at E-postkontoen normalt ikke er «betjent» på kveldstid eller i helger.

I spesielle tilfeller, og etter avtale med Bane NOR tilbyr vi støyutsatte naboer overnatting på hotell.

Merk forespørsel med Ler kryssingsspor.