Åpning av ny veg og undergang – stenging av farlig planovergang

Onsdag 29. mai ble en milepæl for beboere ved Ler stasjon og Nye Ler kryssingsspor. Da ble ny veg til elva Gaula, med ny undergang under jernbaneskinnene offisielt åpnet av Melhusordfører Gunnar Krogstad.

Ordføreren fikk hjelp av leder i Flå idrettslag Berit Bolland. – Dette er en seier for sikkerheten og for folkehelsa, sa ordfører Krogstad. Sikkerheten fordi en samtidig som åpninga av undergangen, stengte den usikrede planovergangen på Ler stasjon. – Ja, folk blir sprekere også nå, fordi vegen til idrettslaget trimposter blir litt lengre, repliserte lederen for Idrettslaget.

Hver dag krysser et femtitalls mennesker togskinnene på tur til Flå idrettslags populære trimposter ned mot Gaula. Til nå har de brukt en usikret planovergang.  Sist helga i mai var all togtrafikk stanset i området da undergangen ble ferdigstilt og den gamle planovergangen stengt med gjerde.

Banesjef for Trønderbanen, Geir Revdahl, var svært fornøyd med å kunne konstatere at ny undergang ble klar før årets laksesesong. - Jeg er veldig glad i dag. Vi har hvert år vært bekymret når vi vet hvor mange laksefiskere som skal krysse jernbanesporet. Det slipper vi nå, sier han. Revdahl fortalte de fremmøtte om 20 alvorlige hendelser på den usikrede planovergangen i løpet av de siste ti årene. 

  • Det har vært traktorer, gående med og uten hund, det har vært barn og biler, nå er det historie, sa han. Lederen i idrettslaget så fram til at det nå blir slutt på det hun kalte for kamikazekryssinger av jernbanesporet.

 

Denne milepælen er en del av etableringen av nye og lengre kryssingsspor ved Ler stasjon. Med et lengre kryssingsspor kan 650 meter lange godstog krysse uten unødig tidstap. Utbyggingen er derfor et ledd i Bane NORs strategi for å få mer godstransport over fra veg og sjø til bane og er dermed bidra til det grønne skiftet.  -  Dette vil også bidra til økt punktlighet for distrikts- og regiontogtrafikken og redusert risiko for naboer, trimmere og laksefiskere.  Det er vi glade for, sa prosjektleder Ola Grendal. Natt til 1. juni starter årets laksefiske i Gaula. – Det er både hyggelig og viktig å få dette på plass før årets laksesesong, avsluttet prosjektlederen før han inviterte de frammøtte på kake og kaffe ved bredden av Gaula.

Kaffe og kake til naboer, ansatte og trimmere markerer åpning av ny turveg til Gaula. Foto: Kjersti Bruheim