Vi ønsker din mening om Fellesprosjektet E6-Dovrebanen

I disse dager gjennomføres en omverdensanalyse for Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Gjennom denne ønsker prosjektet å høre din mening: Hva synes du om blant annet miljøhensyn, planleggingsfasen og reiseopplevelse?

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Prosjektet ønsker synspunkter på bane og vei langs Mjøsa. Foto: Statens vegvesen.Målgruppen for undersøkelsen er tredelt: grunneiere, reisende og organisasjoner. Beboerne og hytteeiere får tilsendt spørreskjemaer, mens togreisende blir intervjuet. Bilister på E6 blir spurt gjennom et webpanel. Organisasjoner lokalt og regionalt innen miljø, samferdsel, næring og reiseliv velges også ut for å få med et bredt spekter av interesser.

Gjennom svarene måles kunnskapen om og holdninger til prosjektet. TNS Gallup vant konkurransen om oppdraget i vinter, og målsetningen er at analysen skal foreligge før sommerferien. Resultatene skal brukes aktivt i planleggingen og i arbeidet rettet mot omverdenen.

- Desto mer vi vet om berørte parter, desto bedre kan vi tilrettelegge informasjonen, sier Einar Søberg i Statens vegvesen og Trude Isaksen i Jernbaneverket. Dialog og medvirkning betyr mye i planfasen, og gjennom omverdensanalysen vil vi få kunnskap om hva beboerne synes er viktig. Dette vil vi vektlegge i kommunikasjonen utad.

Fellesprosjektet ønsker blant annet å vite om beboerne tror har de har en reell mulighet til å påvirke prosjektet, og om det vil bli tatt hensyn til miljø og natur på strekningen. Blant de reisende blir det viktig å finne ut om de tror at deres behov vil bli ivaretatt under anleggsarbeidene. Anonymitet er en selvfølge i undersøkelsen, og Fellsprosjektet håper på en høy svarprosent. Når resultatene er klare, vil de blant annet bli publisert på www.e6-dovrebanen.no